Συνεργάτες

Διαχειριστές ΑΕΚΚ

Ενημερωθείτε για τις συμβεβλημένες συνεργάτες ανακύκλωσης μπαζών (ΑΕΚΚ) παρακάτω:

ΕΛΑΨ ΑΕΚΚ

Προφίλ Μονάδας

Η ΕΛΑΨ ΑΕ, με περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή και διάθεση αδρανών υλικών, διαθέτει δύο λατομικούς χώρους στην περιοχή των Δημοτικών Κοινοτήτων Καλυθιών και Μαριτσών στο νησί της Ρόδου. Το 2021 άρχισε να δραστηριοποιείται και στον κλάδο της ανακύκλωσης ιδρύοντας την ΕΛΑΨ ΑΕΚΚ, τη μεγαλύτερη μονάδα διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στη Δωδεκάνησο.

Η μονάδα σε νούμερα:

  • 80 στρέμματα
  • 51 έτη εμπειρίας σε αδρανή υλικά
  • Ιδιόκτητη μονάδα ανακύκλωσης
  • Τρίτη γεννιά ιδιοκτητών
  • Στρατηγική τοποθεσία μονάδας
  • Γρήγορη και ασφαλής πρόσβαση από τις επαρχιακές οδούς

Στρέμματα

Έτη

Συλλέκτες – Μεταφορείς

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, οι συλλέκτες αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πρέπει να πλήρως αδειοδοτημένοι και συμβεβλημένοι με ένα ΣΣΕΔ. Η ΕΛΑΨ Αναπτυξιακή συνεργάζεται με τους παρακάτω συλλέκτες – μεταφορείς:

Συλλέκτες – Μεταφορείς ΑΔΑ Άδειας Συλλέκτη
Κώστας Παπαδόπουλος ΧΧΧ/2022
Κώστας Παπαδόπουλος ΧΧΧ/2022

Λογότυπα Συνεργατών