ΕΛΑΨ Αναπτυξιακή

Συλλογικο Συστημα Εναλλακτικης Διαχειρισης

«Υπέρμαχοι της φύσης»

Μανιφέστο

 

Η ύπαρξη ενός υγιούς περιβάλλοντος αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για τη μακροπρόθεσμη ευημερία και την ποιότητα ζωής.

Πιστεύουμε ότι η κοινωνία μπορεί να λειτουργεί πιο οικολογικά, συνεχίζοντας να παράγει με λιγότερα απόβλητα.

Στην ΕΛΑΨ Αναπτυξιακή είμαστε υπέρμαχοι της φύσης, και σε αυτό το πλαίσιο, ανακύκλωση είναι ένα δραστικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση – και πιθανότατα τη μοναδική.

Ανακύκλωση

Στερεών Αποβλήτων

ΑΕΚΚ ανα κατηγορία
Τι είναι το Συλλογικο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ)

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση και ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων, Κατασκευών (ΑΕΚΚ) – στην καθομιλουμένη «μπάζα» ή «στερεά απόβλητα». Το συλλογικό σύστημα είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που λειτουργεί αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και κατ’ επέκταση για την προστασία του περιβάλλοντος και του ανθρώπου.

Τι σημαίνει ο όρος «ΑΕΚΚ»

Ο όρος «ΑΕΚΚ» αναφέρεται στα «Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων», τα λεγόμενα «μπάζα» ή «στερεά απόβλητα».

Τι είναι η «ΕΛΑΨ Αναπτυξιακή»

Η «ΕΛΑΨ Αναπτυξιακή» είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με πλήρη επωνυμία «Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων, Κατασκευών ΕΛΑΨ Αναπτυξιακή» με αντικείμενο την εναλλακτική διαχείριση (ανακύκλωση) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων, Κατασκευών (ΑΕΚΚ).

Επικοινωνία

Τα «μπάζα» ή «στερεά απόβλητα» είναι η μεγαλύτερη κατ’ όγκο ροή αποβλήτων και αποτελεί το 27,5% του συνόλου των αποβλήτων που παράγονται κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα «μπάζα» ή «στερεά απόβλητα» είναι η μεγαλύτερη κατ’ όγκο ροή αποβλήτων και αποτελεί το 27,5% του συνόλου των αποβλήτων που παράγονται κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα ΑΕΕΚ που συνήθως περιλαμβάνονται είναι τα εξής:

Τούβλα

Πλακάκια

Ξύλα

Μέταλλα

Γυαλιά

Πλαστικά

Σκυρόδεμα

Κεραμικά

Πίσσα

Χώματα

Πέτρες

Μονωτικά Υλικά

Ποια η δραστηριότητα των μονάδων ανακύκλωσης;

Οι μονάδες ανακύκλωσης είναι πλήρως αδειοδοτημένες για την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων-μπαζών που προέρχονται από οικοδομικές εργασίες, έργα υποδομής, κατασκευές, κατεδαφίσεις, και ανακαινίσεις

Μηχάνημα Ανακύκλωσης

Στάδια Διαχείρισης ΑΕΚΚ

Παραγωγή

Μεταφορά

Αποθήκευση

Ανακύκλωση

Επαναχρησιμοποίηση

Ποιος θεωρείται παραγωγός ΑΕΚΚ;

Παραγωγοί ΑΕΚΚ μπορεί να είναι ιδιώτες, επιχειρήσεις ή δημόσιοι φορείς που εκτελούν μικρά ή μεγάλα έργα.

 

  • Ανακαίνιση σπιτιού ή γραφείου
  • Εκσκαφές για τη διαμόρφωση και καθαρισμό οικοπέδου
  • Ασφαλτοδρόμηση
  • Οδοποιία
  • Αποχετευτικό
  • Κατασκευή δρόμων

Ευρωπαϊκή Οδηγία

Η οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η τροποποίησή της
2018/851 για τα απόβλητα θεσπίζουν θεμελιώδεις αρχές όπως η υποχρέωση
διαχείρισης των αποβλήτων με τρόπο που δεν επηρεάζει αρνητικά το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία.

Ενδιαφερόμενα Μέρη

Ενδιαφερόμενα Μέρη & Υποχρεώσεις

Επικοινωνία

+302241027481

info@elapsdev.gr

Ωράριο

Καθημερινά 07:00 με 15:00 &

Σάββατο 07:00 με 14:00.

Γραφεία

Αλεξ. Υψηλαντου 11, Ρόδος, 85132

Ανακύκλωση

Θέση Λουλόβουνο, Καλυθιών, Ρόδος