Κόστος Διαχείρισης

Πίνακας Κωδικών

Ενημερωθείτε για τις κατηγορίες αποβλήτων που διαχειριζόμαστε και ανακυκλώνουμε, όπως και τους σχετικούς κωδικούς και το κόστος διαχείρισης μπαζών στη Ρόδο ανά κωδικό, όπως ορίζεται από τον ΕΟΑΝ.

Κωδικός ΕΚΑΑπόβλητα από Κατασκευές & Κατεδαφίσεις (περιλαμβάνεται χώμα από ρυπασμένες τοποθεσίες)Κόστος
17 01 01Σκυρόδεμα
17 01 02Τούβλα
17 01 03Πλακάκια κ’ Κεραμικά
17 01 07Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
17 02 01Ξύλο
17 02 02Γυαλί
17 02 03Πλαστικό
17 03 02Μείγμα ορυκτής ασφάλτου χωρίς να περιέχει λιθανθρακόπισσα
17 04 01Χαλκός, Μπρούτζος, Ορείχαλκος
17 04 02Αλουμίνιο
17 04 05Σίδηρος, Χάλυβας
17 04 07Ανάμεικτα Μέταλλα
17 04 11Καλώδια εκτός εκείνων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
17 05 04Χώματα και πέτρες που δεν περιέχουν επικίνδυνα υλικά
17 05 06Mπάζα εκσκαφών που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
17 08 02Υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
17 09 04Μεικτά απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιέχουν υδράργυρο, PCBs ή/και άλλες επικίνδυνες ουσίες
Ειδικοί Κάδοι - ΕΛΑΨ Αναπτυξιακή
Ξύλα προς ανακύκλωση - ΕΛΑΨ Αναπτυξιακή
Οργάνωση Χώρου - ΕΛΑΨ Αναπτυξιακή
Τούβλα προς ανακύκλωση - ΕΛΑΨ Αναπτυξιακή
Μέταλλα προς ανακύκλωση - ΕΛΑΨ Αναπτυξιακή
Μέταλλα προς ανακύκλωση - ΕΛΑΨ Αναπτυξιακή